kas aitad jõuda vahe-eesmärgi ehk 0 euroni?


0 uut annetajat on tulnud sigadele appi.

JULM ALGUS ELULE

Eesti seakasvataja lõikab kõigest nädalavanusel põrsal saba küljest enne, kui ta seasulgu jõuab. Enne protseduuri põrsale tuimestust ei tehta.

Kohutavad ja stressirohked elutingimused sulus sunnivad sigu üksteist ründama. Sabade hammustamine on märk, et sigadel on sulus erakordselt halb elada.

Seadus keelab juba praegu sigade sabade lõikamise ennetava meetmena. Ometigi ei täideta seda, sest kergem on põrsaste sabad julmalt ära lõigata, kui tagada loomadele liikumisruumi ja tegevust, et nad stressist sabasid ei näriks.

ELU TÄIS KANNATUSI

Elu seasulus on karm. Eluolust frustreeritud kaaslaste rünnakute tõttu on sigade nahk sageli täis kriime ja sügavamaid haavu.

Agressiivsuse vallandajateks on ahastuseni viiv stress, ruumipuudus, igavus ja võimetus tegeleda seale loomupäraste tegevustega. Tuhnimine, mängimine ja liikumine on heaks enesetundeks hädavajalikud. Siga on erakordselt tark loom, kes nagu koergi, vajab palju tegevusvõimalusi.

Sigade heaolu aitaks tõsta loomade arvu vähendamine, tuhnimismaterjalid ja mänguasjad. Kui loomadel oleks rohkem ruumi ja tegevust kinnises sulus, vähendaks see ka sabade närimist. Seatööstus ei ole seni aga tundnud tarbijate survet tagada loomadele suurem heaolu, mis nüüd peab muutuma.

Astu sigade kaitseks välja

Sinu annetus võimaldab

PALJASTADA
300 000+
INIMESELE, KUIDAS SIGU TÖÖSTUSLIKES FARMIDES KOHELDAKSE

PÄÄSTA IGA-AASTASELT
600 000
SIGA EBAVAJALIKUST
JA JULMAST
SABA LÕIKAMISEST

MÕJUTADA CA
116
EESTI SEAFARMI, ET NAD SUURENDAKS LOOMADE HEAOLU

Kuidas me annetusi kasutame?

Olulist rolli sigade heaolus mängib teadlik tarbija. Selle jaoks on vajalik tõhus meedia- ja turundustöö, et hoida teemat pildis. Väga efektiivselt toimivad näiteks väli- ja telereklaamid, mis tagavad teadlikkuse kasvu Eesti elanikkonna hulgas.

Selleks, et jõuda võimalikult kiiresti soovitud tulemuseni ehk põrsaste sabade lõikamise lõpetamiseni ei piisa ainult teadlikust tarbijast. Selle jaoks on meil loodud oma ala professionaalidest koosnev tiim, kes külastab seafarme, käib kohtumistel Põllumajandus- ja Toiduameti ning seakasvatajatega.

SU ANNETUS TEEB PALJU HEAD

Pane õlg alla ning muudame koos elusid. Sinu abiga saame tuua Eesti sigade nukra olukorra avalikkuse ette. Nõuame üheskoos seatööstuselt julmade praktikate lõpetamist ning kehtestatud õigusaktide täitmist.

Üks heatahtlik suurannetaja, kes hoolib väga loomadest, soovib julgustada ka Sind astuma sammu sigade heaolu eest seismise suunas. Tehes detsembris vähemalt 20 eurose püsiannetuse, lisab suurannetaja sellele omalt poolt veel 20 eurot juurde.

See on Sinu võimalus aidata. Ära jää hiljaks ja tee püsiannetus enne aasta lõppu.